آرشیو دسته بندی: معرفی کتاب

معرفی کتاب اراده به خردورزی

کتاب اراده به خردورزی با گرته برداری از آموزه های آلبرت الیس، گام به گام [...]

معرفی کتاب هشت درس برای زندگی زناشویی شادتر

کتاب هشت درس برای زندگی زناشویی شادتر، نوشته ویلیام و کارلین گلسر و ترجمه دکتر [...]

معرفی کتاب بازیگر زندگی باشیم نه بازیچه ی آن!

کتاب بازیگر زندگی باشیم نه بازیچه ی آن! اثر سعید گل محمدی و شامل مجموعه [...]

کتاب یک دقیقه برای خودم

کتاب ” یک دقیقه برای خودم” با عنوان اصلی (One minute for myself)، ا نوشته [...]

ماییم که اصل شادی و کان غمیم

ماییم که اصل شادی و کان غمیم سرمایه ی دادیم و نهاد ستمیم پستیم و [...]

چهل قاعده شمس تبریزی – چهل قاعده صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارند

چهل قاعده شمس تبریزی یا چهل قاعده صوفی، برگرفته از کتاب ملت عشق است. کتاب [...]