آرشیو برچسب های: اراده

چرایی و چگونگی افزایش تاب آوری

فرآیند سازگاری خوب با استرس ها، دشواری ها، موانع، و هرآنچه که انسان و زندگی [...]

انتخاب هدف مناسب، رمز دستیابی به هدف

همه ما در دوره های متفاوت زندگی مان، انتخاب هدف مناسب، هدف گذاری و برنامه [...]

برای رسیدن به هدف، موجودی حساب اراده ات را هدر نده

همه ما انسان ها تمایلات و علاقه مندی هایی داریم، که برای دستیابی به آن [...]

آیا بی ارادگی عامل افزایش فهرست کارهای ناتمام من است؟

گاهی وقتی با خود خلوت می کنید ممکن است خودتان را به خاطر نداشتن پشتکار [...]