آرشیو برچسب های: اهمال کاری

کسب نتیجه جدید

اگر به رفتارهایی که تا امروز انجام دادید، همچنان ادامه دهید به همین جایی می [...]

رهایی از اهمال کاری

اگر سایر مطالب ما با عناوین ” چرا به اهمال کاری مبتلا شدم؟! ” و ” مضرات اهمال [...]

مضرات اهمال کاری

اهمال کاری در شما احساس ناکامی، شکست و اضطراب ایجاد می کند زیرا باعث می [...]

چرا به اهمال کاری مبتلا شدم؟!

اهمال کاری، پشت گوش انداختن، به تعویق انداختن کارها، موکول کردن کارهای ضروری به آینده، [...]

غلبه بر تنبلی و اهمال کاری

یکی از مهارت های فردی مهم، غلبه بر تنبلی و اهمال کاری است. شاید شما [...]