آرشیو برچسب های: دکتر ویلیام گلاسر

نیاز به بقا در تئوری انتخاب

همانطور که در ویدئوهای قبل توضیح داده شد در تئوری انتخاب برآورده ساختن نیازهای اساسی [...]

نیاز به قدرت در تئوری انتخاب

سومین نیازی که دکتر ویلیام گلاسر در تئوری انتخاب مطرح می کند نیاز به قدرت [...]

نیاز به آزادی در تئوری انتخاب

نیاز دیگری که دکتر ویلیام گلاسر در تئوری انتخاب برای انسان قائل شده است نیاز [...]

نیاز به عشق و تعلق پذیری در تئوری انتخاب

دومین نیاز مطرح شده توسط دکتر ویلیام گلاسر در تئوری انتخاب، نیاز به عشق و [...]

نیازهای اساسی در تئوری انتخاب

مفهوم نیازها یکی از مفاهیمی است که توسط دکتر ویلیام گلاسر در تئوری انتخاب مطرح [...]

آشنایی با تئوری انتخاب

تئوری انتخاب از رویکردهای جدید روانشناسی است که توسط دکتر ویلیام گلاسر مطرح شد. تئوری [...]