آرشیو برچسب های: رفتار مخرب

پشت این دیوار سنگی …

پشت این دیوار سنگی … . بی توجهی کردن مثل قتل میمونه! مهم نیس عمد [...]

نسخه بدبختی

خوشبختی از اون جایی شروع می شه که ما نسخه بدبختی مونو بشناسیم و رها [...]

اگه تو تغییر کنی!

اگه تو تغییر کنی عالی می شه! ولی نه باید به فکر تغییر خودت باشی. [...]

داستان لمس فیل

داستان لمس فیل؛ چقدر به قضاوت ها و برداشت های خودتان مطمئن هستید؟ آیا شماهم [...]

از حرف تا عمل

از حرف تا عمل؛ یکی را گفتند: عالم بی عمل به چه ماند؟ گفت: به [...]

دست خودم نیست

دست خودم نیست؛ اگر شما هم جزو اون دسته افرادی هستین که چون دست خودتون [...]

سنگ ریزه‌ های رابطه

سنگ ریزه‌ های رابطه؛ وقتی یه سنگ ریزه میره ته کفشت، اوایل مشکلی ایجاد نمی [...]

مرگ یک رابطه

مرگ یک رابطه؛ یه رابطه وقتی از بین میره که شما اینطور رفتار کنید! برای [...]

جنگ جنگ تا پیروزی؟! آتش بس اعلام کنید

برای فتح قله‌های رابطه، آتش بس اعلام کنید !

موریانه نگرانی

ذهن انسان برای ساختن و پرداختن افکار منفی و نگران‌ کننده و تقویت حس نگرانی، [...]