آرشیو برچسب های: زوج درمانی

سه اشتباه زوج ها در دعوای زناشویی

اگر می خواهید مشاجره دائمی در زندگی زناشویی را متوقف کنید، در دعوای زناشویی از [...]

بیست نکته برای اینکه شریک زندگی بهتری باشید

اگر می خواهید بدانید که چگونه با شریک زندگی خود رابطه بهتری داشته باشید، باید [...]

زوج درمانی و انواع آن

زوج درمانی، نوعی روان درمانی است که می تواند در بهبود رابطه بین شما و [...]

وقتی رفتارهای مخرب ما را از هم دور و دورتر می کند

معمولا زوجینی که روابطشان برایشان مطلوبیت ماه ها و سال های اول آشنایی شان را [...]

زوج درمانی (بهبود رابطه)

در توصیف کاربرد جلسات زوج درمانی همین نکته کفایت می کند که ضرورت میزان مطلوبیت [...]

خیانت و پیمان شکنی زناشویی

متاسفانه پژوهش ها نشان می دهد آثار خیانت و پیمان شکنی زناشویی، بسیار عمیق و [...]