آرشیو برچسب های: شکست عاطفی

گذشته سخت و تلخی داشتی؟

آیا شما هم گذشته سخت و تلخی داشتین؟ غم، خشم، طلاق والدین، سابقه سوء استفاده [...]

زندگی پس از طلاق – نکاتی برای زنان

زندگی پس از طلاق، شرایط خاصی دارد؛ چرا که طلاق فقط یک مشکل نیست، بلکه [...]

بازسازی اعتماد از دست رفته در رابطه عاطفی

اگر مطلب اهمیت اعتماد در رابطه عاطفی را مطالعه کرده باشید، متوجه حساسیت موضوع اعتماد در رابطه [...]

اهمیت اعتماد در رابطه عاطفی

همه ما از اهمیت اعتماد در رابطه آگاهی داریم و می دانیم اعتماد کردن یکی [...]

شریک عاطفی تان را همان طور که هست بپذیرید یا از او بخواهید تغییر کند؟

برای اینکه یک رابطه عالی داشته باشید، در عین حال که ویژگی های شریک عاطفی [...]

کنار آمدن با شکست عاطفی

انسان از روزی که متولد می شود در جستجوی رابطه است؛ اما لزوما همه روابطی [...]