آرشیو برچسب های: فوبیا

تقاوت ترس، اضطراب و فوبیا

اضطراب: منبع درونی دارد و مربوط به آینده‌ای نامعلوم است. ترس: منبع کاملاً مشخص،بیرونی و [...]

کوچینگ چیست؟

کوچینگ روشی برای دستیابی به اهداف تعیین شده است. کوچ از طریق گفت و گو [...]