آرشیو برچسب های: مدیریت خشم

خود آرامسازی

خود آرامسازی؛ شما برای آرام کردن خودتان در زمان تجربه‌ی هیجان‌های منفی مثل خشم، غم، [...]

زوج درمانی و انواع آن

زوج درمانی، نوعی روان درمانی است که می تواند در بهبود رابطه بین شما و [...]

وقتی رفتارهای مخرب ما را از هم دور و دورتر می کند

معمولا زوجینی که روابطشان برایشان مطلوبیت ماه ها و سال های اول آشنایی شان را [...]

روانشناسی فردی و مشاوره

استفاده از خدمات روانشناسی فردی، مسیری قابل دسترسی برای همگان و فرصتی است برای تغییر، [...]

مدیریت خشم

خشم یکی از هیجان های اصلی انسان هاست که هرچند می تواند در حفظ صیانت [...]

افزایش قاطعیت و جرات مندی

عدم قاطعیت و جرات مندی و ناتوانی در “نه گفتن” به شکل سالم، مشکل شایع [...]